Texty piesní

Mojou inšpiráciou je skúsenosť. Toto je najvzácnejší dar, pretože práve  skrze skúsenosť smieme uchopiť večné hodnoty života. Napríklad láska... mohli by sme o nej veľa vedieť, skúmať ju, pozorovať a rozjímať o nej, ale pokiaľ by sme nemali skúsenosť lásky, respektíve s láskou, všetko naše poznanie by bolo prázdne. Podobne je to so všetkým. Presne to isté platí ak hovoríme o Bohu, o viere, spáse, o poznaní, múdrosti, o priateľstve, o bolesti, smútku, zrade, vine... Môžeme toho vedieť mnoho, ale skúsenosť je ten dar, ktorý umožňuje prežiť, zakúsiť a poznať tak, že sa nás to bytostne dotýka. Vážim si každú skúsenosť. A vážim si aj to, že ju môžem vložiť do textu a hudby. Práve skrze danú skúsenosť sa smieme v našich životných príbehoch stretnúť na ceste života. V každej mojej piesni je určitá skúsenosť života... sú tam skúsenosti môjho príbehu aj skúsenosti príbehov iných, ktorí prešli určitý kúsok cesty. Zakúsili a poznali ...
 

Skúsenosti nás obohacujú, inšpirujú, potešia, povzbudia alebo usmernia, zastavia, pozvú sa zamyslieť, možno niečo zmeniť.  Milujem skúsenosť, lebo sa v nej odráža realita bytia... a ďakujem Pánu Bohu za každú príležitosť zažiť. angel

Na ceste

Rozbitý pohár, rozbitý džbán, z úlomkov črepín obraz skladám, do ticha vkladám spomienok pár, zavolám.

Viac

Pieseň

V tónoch, v tónoch hľadám príbeh. Slová, slová spájam v rýme...

Viac

Stopy

Sedíme pri čaji len tak na kus reči a v duši vnímame, že nás láska lieči.

Viac

Dúhový svet

Dúhový svet našla som včera, krásny pozdrav od priateľa - mám

Viac

Už viem

Túžim už vzlietnuť, byť tam, kde sa nájdem, kde môžem byť sám.

Viac

S tebou

Na križovatke ciest rozhodnúť sa smieš, kde máš ísť,...

Viac

Balada

Ty si ma videl vonku stáť, Ty si ma videl triasť sa báť...

Viac

Krátko o živote

Niekedy k životu netreba veľa len pár milých riadkov a dotyk anjela.

Viac

Hymna ProChrist 2017 - Pre teba

Prichádza z výšin pre teba, vzdáva sa slávy a neba.

Viac

Hymna ProChrist 2016 - Láska bez konca

Boh a Pán, len Teba chcem vyvyšovať. Teba ctím, len o Tebe pieseň spievať.

Viac

Hymna MD 2015 - Verný až do cieľa

Ty si pri mne stál, keď som sa cítil sám. Slovo si mi dal, keď som sa bál, ...

Viac

Hymna MD 2014 - Jeden za všetkých, všetci za jedného

Prichádzam ku Tebe môj Boh a Pán, prijímam poslanie vstúpiť až tam...

Viac