Stopy

Sedíme pri čaji
len tak na kus reči
a  v duši vnímame,
že nás láska lieči.
Spájame obrázky,
čo nám Boh vysníval,
mozaiku života
bezpečie aj príval.
Sedíme pri čaji
vonku ticho sneží...
v pozadí otázka:
na čom, na čom, na čom nám záleží?
Čo bolo dnes nie je,
zajtra nové bude.
Stopy nás usvedčia
na poslednom súde.

Stopy v snehu miznú, miznú v ďalších vločkách,
pozerám pred seba,
čakám či ma počkáš.
Stopy v piesku miznú po prílive,
verím, že zostaneš,  
keď sú, keď sú, keď sú dni búrlivé.

Stopy, stopy. Kde sú stopy Tvoje?
Hľadám chvíle, v ktorých stretli moje.
Stopy, stopy. Čo v nás zanechali,
keď sme spolu životom kráčali?

Sedíme pri čaji
hľadíme na seba.
Snáď sme nestratili
z duše večnosť neba.
Pravda nám ukáže,
čo sme zanechali,
keď sme Cestou spolu
k Životu kráčali.

Stopy, stopy. Kde sú stopy Tvoje?
Hľadám chvíle, v ktorých stretli moje.
Stopy, stopy. Čo v nás zanechali,
keď sme spolu životom kráčali?

Stopy, stopy.  Kde sú stopy Tvoje?
Hľadám chvíle, v ktorých stretli moje.
Stopy, stopy, Lásku uchovali,
keď sme spolu k Životu kráčali.

Stopy v nás sú pečať, pečať zostane.
Skúsenosť uchovám
aj keď tvár zostarne.
Stopy v nás sú pečať, pečať zostane.
Skúsenosť uchovám
aj keď, aj keď, aj keď tvár zostarne.

Sedíme pri čaji
len tak na kus reči
a  v duši vnímame,
že nás láska lieči.
Čo bolo dnes nie je,
zajtra nové bude.
Stopy nás usvedčia
na poslednom súde.