Hymna ProChrist 2017 - Pre teba

Prichádza z výšin pre teba,
vzdáva sa slávy a neba.
Tvoj hriech On berie na seba,
 dáva ti všetko čo treba.
Prichádza z výšin pre teba,
otvára bránu neba.
Prečo vždy držíš sa seba,
odmietaš milosti chleba?
Prichádza, Ježiš- Kráľ slávy.
Anjelov zástup Ho slávi.
Modlí sa, trpí, dá seba.
Nevidíš? Je to pre teba!

Strácaš svoju tvár, vo tmách ukrytý.
V slepých uličkách hriechom ubitý... sa túlaš.

Pozri! Je tu nádej pre teba.
Lúč svetla preniká priamo z neba.
Ježiš s láskou volá na teba.
Stoj, neprehraj boj!
Žiješ len raz, tak vykúp čas!

Život je výzva ti daná.
Zvádzaš tu boj na dvoch stranách.
Strácaš sa v hľadaní seba,
uniká ti večnosť neba.
Život je šanca ti daná,
otvoriť srdce hneď z rána.
Povedať: Ježiš môj Pán!
Dušu i telo ti dám.

Nechcem viac žiť v tmách, hriechom ubitý.
V klamných predstavách o tom kto ti Ty.
Dnes  už  viem:

Ježiš Ty si nádej tá z neba.
Viem, tam na kríži dal si  seba.
Odpusť, už som len pre Teba!
Ty si pokoja Kráľ,
Ježiš môj Pán, vládu máš!

Pozri! Je tu nádej pre teba.
Lúč svetla preniká priamo z neba.
Ježiš s láskou volá na teba.
Stoj, neprehraj boj!
Žiješ len raz, tak vykúp čas!