Hymna ProChrist 2016 - Láska bez konca

Boh a Pán, len Teba chcem vyvyšovať.
Teba ctím, len o Tebe pieseň spievať.
Nádherný, vznešený, jediný.
Stvoriteľ slovom vesmír vyformoval.
Spasiteľ večný život vybojoval.
Duch Svätý vedieš nás k nebesám.
Ty si Kráľ, Tebe zem i nebo spieva.
Láskou sa stvorenie zaodieva.
Duch Tvojho života vládni v nás.

Zavolám môj Pán. V Tebe život mám. Ježiš si môj Kráľ, naveky.
Bolesť súženia, ťarchu trápenia, vinu blúdenia, Tebe dám.

Seba dal, zaplatil za naše viny.
Krv vylial, Ježiš, Boží Syn jediný.
Mesiáš, za môj hriech zabitý.
Z hrobu vstal, žije a viac neumiera.
Víťazstvo, prináša tam kde je viera.
Ježiš si Spasiteľ, Boh a Pán.

Zavolám môj Pán. V Tebe život mám. Ježiš si môj Kráľ, naveky.
Bolesť súženia, ťarchu trápenia, vinu blúdenia Tebe dám.

Túžim len, v každom čase vyznať Teba.
Vzývať Ťa aj v súžení, keď niet chleba.
Nezradiť, nezaprieť, pevne stáť.
V dôvere uprieť zrak ku nebesám.
Vo viere, že si Boh a lásky Pán.
Zachrániš, nasýtiš, uzdravíš.

Tvoja láska neskončí, nikdy sa nezmení.
Tvoja láska bez konca, zachráni v súžení.
Tvoja láska pretrvá aj keď som zomdlený.
Tvoja láska život dá v Tebe som vzkriesený.

Zavolám môj Pán. V Tebe život mám. Ježiš si môj Kráľ, naveky.
Bolesť súženia, ťarchu trápenia, vinu blúdenia Tebe dám.

Tvoja láska neskončí, nikdy sa nezmení.
Tvoja láska bez konca, zachráni v súžení.
Tvoja láska pretrvá aj keď som zomdlený.
Ty si môj Pán.
Ježiš môj Pán.
Láskavý Kráľ,
Navždy si Pán.
Jediný Pán.