Hymna MD 2015 - Verný až do cieľa

Ty si pri mne stál, keď som sa cítil sám.
Slovo si mi dal, keď som sa bál,
aby som ho prijal a vážne bral,
aby som už vstal a viac nezúfal.
Pane dal si smer mojim dňom strateným.
Daroval si cieľ deťom zblúdeným.
Z púšte vyviedol tých, čo Ťa milujú,
sľúbenú Zem dal tým, čo dôverujú.

V moci Tvojho Slova som vykročil vpred.
V moci Slova videl som nový svet.
Poznal som, že zažijem, keď uverím.
Obdržím, keď nevzdám sa vred pobežím.

Nevládne nám už noc.
Náš Boh zlomil pekla moc.
Víťaz je Hospodin, Boh a Kráľ.
Víťazstvo patrí nám,
veď nás vedie Slávy Pán.
S nami je Hospodin, Boh a Kráľ.

Rieku prebrodíš a poznáš Božiu moc.
Svetlo nových dní pohltí temnú noc.
V bázni pred Bohom, v pokore obstojíš.
Duchom zmocnený zázraky uvidíš.
Zvíťazí len ten, kto vie v Božom Slove stáť,
kto nestratí cieľ, Boha bude poslúchať.
Jeho slovo musí sa vážne brať.
Vierou zasiate v moci Ducha bude rásť.

Nevládne nám už noc.
Ježiš zlomil pekla moc.
Víťaz je Kristus Kráľ, Boh a Pán.
Víťazstvo patrí nám,
veď nás vedie Svetla Pán.
S nami je Ježiš Kráľ, Boh a Pán.

Pane, dal si Zem tým, čo Ťa milujú.
Zasľúbenú Zem tým, čo dôverujú.
Verní Tebe až do cieľa putujú.
V Tvojej blízkosti navždy sa radujú.