Hymna MD 2014 - Jeden za všetkých, všetci za jedného

Prichádzam ku Tebe môj Boh a Pán,
prijímam poslanie vstúpiť až tam-
kde bratia zavrhnú, kde hrozí boj.
Tma už vládne-
keď ma obviňujú, keď krivo žalujú.
V Tebe mám útechu, silu a zbroj,
len s Tebou zvíťazím, ó Bože môj.
Keď ťaží bremeno, bolesť a klam
Tvoja blízkosť,
dodá mi odvahu, múdrosť a rozvahu.

Pán s Tebou kráčam rád.
V súžení, nemusím sa báť.
Veď Ty sám, všetko v rukách máš.
V dôvere, že sa postaráš, verím.

Príde deň zmierenia, príde ten čas,
dozrie klas zblíženia, keď každý z nás-
zabudne na seba, pohliadne do neba,
prijme odpustenie, odpustí zranenie.
Bohato prestretý stôl dávaš nám,
prijímaš, odpúšťaš, vedieš až tam-
kde Duchom vedení a láskou zmenení,
všetci za jedného, jeden za každého,
vyznáme, poznáme, že Ty si:

Pán... aj nás v rukách máš.
V dôvere, že sa postaráš,
kráčame, Tebe v ústrety,
zlomení, láskou odetí.
Náš Pán... aj nás v rukách máš.
Na kríži, za nás umieraš.
Kráčame Tebe v ústrety,
zlomení, láskou odetí,
sme Tvoje deti.