Balada

Ty si ma videl vonku stáť,
Ty si ma videl triasť sa báť,
do kúta strachom zahnanú
Ty si ma videl ... môj Pán.
V čiernych ponožkách,
v slepých uličkách,
ubitým duchom trýznenú
Ty si ma videl...

Jak strácam a hľadám
a vstávam a padám
a chodím a blúdim ... a snívam.

Ty si ma videl kráčať hmlou,
Ty si ma videl blúdiť tmou,
jesennou farbou maľovať
na srdcia lásku.
Kvapky rosy počítať,
v bázni pred vrcholmi stáť,
vo farbách dúhy tancovať
Ty si ma videl...

Jak túžim sa vznášať,
v krídlach seba strácať,
dotknúť sa neba, Teba...
Dýchať hlas lásky, pohladiť vrásky,
chrániť a slúžiť a ľúbiť...

V tvojich záhradách, budem kráčať viem
až kým spočiniem, v tvojom objatí.
Keď noc strieda deň, vtedy pohliadnem,
uzriem svetlo v tmách, v tvojich víťazstvách.

Ty so mnou si kráčal,
môj kríž si znášal,
ma hľadal, túžil a ľúbil.
Ty si ma videl vonku stáť,
Ty si ma videl ...