Pieseň

V tónoch, v tónoch hľadám príbeh.
Slová, slová spájam v rýme,
v piesni tvár človeka,
keď oblieka
lásku, lásku harmóniu,
zvuky, zvuky, čo ožijú
v súzvuk tých duší nájdených.

Pieseň, ktorá tu vždy bola.
Krása skrytá do popola.
Smiem
objaviť ju smiem, kým dýcham.
Spájať hlasy rozladené.
Vnímať srdce ubolené
smiem
objímať ho smiem, piesňou liečiť.

Ráno, ráno keď zavoláš,
áno, áno povieš znova
vie byť tam- vnútri v nás
pieseň lásky
zneje, zneje clivo keď sa
chveje, chveje duša v túžbe oddaná,
Bohu vydaná.

Pieseň, ktorá tu vždy bola.
Krása skrytá do popola.
Smiem
objaviť ju smiem, kým dýcham.
Spájať hlasy rozladené,,
vnímať srdce ubolené
smiem,
objímať ho smiem.
Piesňou liečiť smiem,
keď odovzdať sa viem
láske, ktorá nebom dýcha.
Smiem, keď dotýkať sa viem
aj tŕňov ruže, ktorá pichá.
Smiem, keď odovzdať sa viem
piesni, ktorá nebom dýcha.
Viem, láskou liečiť smiem,
keď milovať vždy chcem,
milovať vždy ...
v tónoch, v ktorých hľadám príbeh
v slovách, ktoré spájam v rýme
v piesni tej tvoja tvár.
Si tu, v piesni, ktorá žije,
v láske, tónoch harmónie
viem, s tebou prežiť smiem,
keď odovzdať sa chcem
láskou liečiť viem,
láskou, ktorá nebom dýcha.
Smiem, keď dotýkať sa viem
aj tŕňov ruže, ktorá pichá.
Smiem, keď odovzdať sa viem
piesni, ktorá nebom dýcha.
Viem, láskou liečiť smiem,
keď milovať vždy chcem.

Pieseň, ktorá tu vždy bola.
Krása skrytá do popola.
Smiem
objaviť ju smiem, kým dýcham.
Spájať hlasy rozladené,
vnímať srdce ubolené
smiem
objímať ho smiem, piesňou liečiť...