O mne

V určitom veku sa mi meno Anna začalo veľmi páčiť, pretože seriál  "Anna zo zeleného domu" odhalil hrdinku Annu. Bola plná radosti, života, otázok a túžob... zasnená, romantická, vnímavá, aj keď niekedy rebelka, predsa citlivá. Akosi som sa v jej vnímaní života našla a začala som byť hrdá na to, že sa volám Anna.

Nikdy som nemala ambíciu písať piesne, alebo vydať album. Mala som v sebe len túžbu... a dnes, po rokoch viem, že aj dar vidieť, vnímať, cítiť a tvoriť hudbou. Ako 9-ročná som napísala prvú báseň a potom pieseň. Sporadicky som odovzdávala ľuďom okolo piesne, ktoré prišli naozaj ako dar z neba. Až časom... na ceste života som začala chápať Boží zámer, že smiem, môžem... aj hudbou priniesť nádej, radosť, pokoj, východisko, cestu... a to priamo zo zdroja, od Toho Kto JE - Láska, Pokoj, Nádej, Cesta, Pravda, Život. Som nesmierna vďačná Pánu Bohu, že nám dal hudbu ako také potrubie svojho požehnania. Predchádza nás prezieravou múdrosťou a aj hudbou, v piesni odkrýva poznanie života. Dovoľuje nám priblížiť sa k Nemu. Som vďačná za každého človeka, ktorý mi ukázal, že to má zmysel.

Prajem si, aby ste v týchto piesňach zakúsili Božiu lásku a našli inšpiráciu
" na ceste"... aj na tej svojej ceste života. Veď skrze Kristovo "dokonané je" máme nádej.

Ďakujem, že ste nahliadli a prečítali si týchto pár riadkov.

Texty piesní

Mojou inšpiráciou je skúsenosť. Toto je najvzácnejší dar, pretože práve  skrze skúsenosť smieme uchopiť večné hodnoty života. Napríklad láska... mohli by sme o nej veľa vedieť, skúmať ju, pozorovať a rozjímať o nej, ale pokiaľ by sme nemali skúsenosť lásky, respektíve s láskou, všetko naše poznanie by bolo prázdne. Podobne je to so všetkým. Presne to isté platí ak hovoríme o Bohu, o viere, spáse, o poznaní, múdrosti, o priateľstve, o bolesti, smútku, zrade, vine... Môžeme toho vedieť mnoho, ale skúsenosť je ten dar, ktorý umožňuje prežiť, zakúsiť a poznať tak, že sa nás to bytostne dotýka. Vážim si každú skúsenosť. A vážim si aj to, že ju môžem vložiť do textu a hudby. Práve skrze danú skúsenosť sa smieme v našich životných príbehoch stretnúť na ceste života. V každej mojej piesni je určitá skúsenosť života... sú tam skúsenosti môjho príbehu aj skúsenosti príbehov iných, ktorí prešli určitý kúsok cesty. Zakúsili a poznali ...
 

Skúsenosti nás obohacujú, inšpirujú, potešia, povzbudia alebo usmernia, zastavia, pozvú sa zamyslieť, možno niečo zmeniť.  Milujem skúsenosť, lebo sa v nej odráža realita bytia... a ďakujem Pánu Bohu za každú príležitosť zažiť. angel

Novinky a blog

Hudobný večer Na ceste - Liptovský Mikuláš Palúdzka

13.10.2019 o 17:00 hod. v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši - Palúdzke Vás srdečne pozývame na hudobný večer Na ceste.

Viac

Zborový deň ECAV Hybe

13.09.2019 : Pozývame Vás na zborové dni Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Hybiach pod názvom ...život ako hra.... 20.-22.9.2019

Viac

Misijné dni VD ECAV 2019

Na ceste - Hudobný večer hudby a slova s Aničkou Belanji a hudobnou kapelou z Liptovského Hrádku, sobota 31.8. / 20:30

Viac